Főoldal | Elérhetőségek | Oldaltérkép | Írjon nekünk! | Hitel

Fűtés-Hűtés

Fürdőszoba

Konyhatechnika

ÉpítkezésAdatkezelési tájékoztató letöltése (PDF)

A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése során a felhasználók alapvető jogait - különösen a magánélethez való jogot - tiszteletben tartja.


A személyes adatok feldolgozásánál mindenben a hatályos Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint jár el és azt tájékoztató formájában teszi közzé. A tájékoztató megváltoztatására az Adatkezelő a jogot fenntartja és vállalja a megváltozott tartalom nyilvánosságra hozatalát.


 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 12.§ (1) bekezdése értelmében felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:


1.1 Adatkezelő és elérhetőségei


 

Az adatkezelő cégneve: Szatmári Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 
Székhelye: 5100 Jászberény, Jásztelki út 73.
Postacíme: 5100 Jászberény, Jásztelki út 73.
E-mail címe: info@szatmari.hu
Telefonszáma: 06 57 500 800
Adatvédelmi kérdésekben kijelölt kapcsolattartó neve és elérhetősége: Szatmári Melinda szatmari.melinda@szatmari.hu; +57 500 823

 


1.2 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje
A) Vevőkkel összefüggésben kezelt személyes adatok (nem webshopon keresztül történő vásárlás esetén)


Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő

Megrendelés teljesítéséhez, a kapcsolódó adásvételi szerződés (ideértve továbbértékesítési partneri szerződés) („Adásvételi Szerződés”) előkészítéséhez, teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok, valamint az Adásvételi Szerződés teljesítése során keletkező egyéb adatok)
Az Adásvételi Szerződés előkészítése, teljesítése, ezzel kapcsolatos kapcsolattartás
Az Adásvételi Szerződés előkészítése, teljesítése (természetes személy vevő esetén);
az Adatkezelőnek, illetve jogi személy vevőjének a közöttük fennálló szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (jogi személy képviselője, meghatalmazottja, kapcsolattartója esetén)
Az Adásvételi Szerződés teljesítéséig / Szerződött partnerek esetén a szerződéses jogviszony fennállásáig
(szerződéskötés hiányában a nem szerződött érdeklődők, illetve kapcsolattartóik adatai az ajánlattételi kötöttség időtartamát követően törlésre kerülnek)
Számlázáshoz szükséges adatok Számlázás Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség Számviteli bizonylatok őrzésére jogszabályban előírt megőrzési idő
Az Adásvételi Szerződésből eredő igények érvényesítéséhez szükséges adatok Az Adásvételi Szerződésből eredő igények érvényesítése Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen Az Adásvételi Szerződésből eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig
Vásárlási adatok Közvetítőkkel történő jutalékelszámolás Az Adatkezelőnek, valamint a közvetítő partnernek a közvetítői jutalékra jogosultság és annak mértéke igazolásához, megállapításához fűződő jogos érdeke Adatkezelő és közvetítő között a közvetítés kapcsán alkalmazandó polgári jogi elévülési idő végéig
Név, e-mailcím / név, lakcím Hírlevél (elektronikus, vagy nyomtatott) vagy egyéb marketing ajánlat, rendezvényre vonatkozó meghívó küldése Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig
Kezesek személyes adatai Vásárlási keret biztosítása Szerződés előkészítése, teljesítése Jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig

Kezességből eredő igényérvényesítés Jogi igény érvényesítéshez fűződő jogos érdek
Vevői panasz tartalma és a panasz közlésével megadott személyes adatok (ideértve: telefonon közölt panasz esetén a rögzített hangfelvétel) Panasz, észrevétel kezelése, egyéb ügyfélszolgálati ügyintézés A fogyasztóvédelmi törvény szerint a panasz kezelésére, rögzítésére vonatkozó jogi kötelezettség; egyéb vevőszolgálati ügyintézés esetén az Adatkezelőnek a szolgáltatásra, megrendelésre vonatkozó szerződés megfelelő teljesítéséhez fűződő jogos érdeke Panasz közlésétől számított 5 év

B) A www.szatmari.hu („Honlap”) honlapon megvalósuló, vevőkre és honlap látogatókra vonatkozó adatkezelések

Számlázás

Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Megőrzési idő
Regisztráció során megadott személyes adatok, ideértve a vevői besorolást (fogyasztó/nagyker)
Regisztráció, azon belül: esetleges későbbi webshopos megrendelések céljára az adatok rögzítése; a honlapon elérhető tartalmak vevői kategóriának megfelelő megjelenítése
Az érintett hozzájárulása
A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig
Megfelelőségi nyilatkozat letöltéséhez szükséges regisztráció során megadandó személyes adatok (név, e-mail-cím, cím, vásárlás helye, vevőkód)
Megfelelőségi nyilatkozatok letöltése
Az érintett hozzájárulása
A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig
Termékmegrendelésre vonatkozó szerződés („Megrendelés”) előkészítéséhez, teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges, valamint a Megrendelés teljesítése során keletkező egyéb adatok
Megrendelés előkészítése, teljesítése
A Megrendelés előkészítése, teljesítése (természetes személy vevő esetén);
az Adatkezelőnek, illetve jogi személy vevőjének a közöttük fennálló szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (jogi személy képviselője, meghatalmazottja, kapcsolattartója esetén)
A Megrendelés teljesítéséig / szerződött partnerek esetén a szerződéses jogviszony fennállásáig
Számlázáshoz szükséges adatok
Számlázás
Számviteli bizonylatok őrzésére jogszabályban előírt megőrzési idő

A Megrendelésből eredő igények érvényesítéséhez szükséges adatok
A Megrendelésből eredő igények érvényesítése
Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen
A Megrendelésből eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig
Weboldal használatával kapcsolatos adatok (adatfelvitel, klikkelések)
Ún. „Cookiek” használatával a weboldal használatának követése, megfelelő működtetése, a felhasználói élmény biztosítása
Hozzájárulás
A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig

C) Beszállítókkal összefüggésben kezelt személyes adatok

Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Megőrzési idő
Beszállítói szerződés előkészítéséhez, teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges, valamint a szerződés teljesítése során keletkező egyéb adatok
A beszállítói szerződés előkészítése, teljesítése, kapcsolattartás
A beszállítói szerződés előkészítése, teljesítése (természetes személy beszállító esetén);
az Adatkezelőnek, illetve jogi személy beszállítójának a közöttük fennálló szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (jogi személy képviselője, meghatalmazottja, kapcsolattartója esetén)
A szerződéses jogviszony fennállásáig
Számlázáshoz szükséges adatok
Számlázás
Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség
Számviteli bizonylatok őrzésére jogszabályban előírt megőrzési idő
A beszállítói szerződésből eredő igények érvényesítéséhez szükséges adatok
A beszállítói szerződésből eredő igények érvényesítése
Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen
A beszállítói szerződésből eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig

D) Szerelőkkel összefüggésben történő adatkezelés

Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Megőrzési idő
Beszereléssel, garanciális szervizeléssel kapcsolatos vállalkozási szerződés („Vállalkozási Szerződés”) előkészítéséhez, teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges, valamint a Vállalkozási Szerződés teljesítése során keletkező egyéb adatok (ideértve: szakmai végzettséget igazoló okmány másolata)
A Vállalkozási Szerződés előkészítése, teljesítése, kapcsolattartás, szerelői oktatás megtartása; gyárlátogatáson történő részvétel biztosítása
A Vállalkozási Szerződés előkészítése, teljesítése (természetes személy szerelő esetén);
az Adatkezelőnek, illetve jogi személy szerelőjének a közöttük fennálló szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (jogi személy képviselője, meghatalmazottja, kapcsolattartója esetén)
A szerződéses jogviszony fennállásáig
Számlázáshoz szükséges adatok
Számlázás
Vállalkozási Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség
Számviteli bizonylatok őrzésére jogszabályban előírt megőrzési idő
A Vállalkozási Szerződésből eredő igények érvényesítéséhez szükséges adatok
A Vállalkozási Szerződésből eredő igények érvényesítése
Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen
A Vállalkozási Szerződésből eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig
Elérhetőségi adatok
Szerelői hírlevél küldése
Hozzájárulás
A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a szerződéses jogviszony fennállásáig
Az Adatkezelővel nem vállalkozási, hanem egyéb szerződéses jogviszonyban álló szerelők, valamint egyéb az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban nem álló szerelők személyes adatai
Gyárlátogatáson történő részvétel biztosítása
Szerződött szerelő esetén: szerződés előkészítése, teljesítése (természetes személy szerelő esetén);
az Adatkezelőnek, illetve jogi személy szerelőjének a közöttük fennálló szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (jogi személy képviselője, meghatalmazottja, kapcsolattartója esetén)

Nem szerződött szerelő esetén: az Adatkezelő üzletfejlesztéshez fűződő jogos érdeke
Szerződött szerelők esetén: a szerződéses jogviszony fennállásáig / nem szerződött szerelők esetén: a gyárlátogatás befejezéséig
Az Adatkezelővel szerződött szerelők ujjlenyomatának azonosító pontjai
Jutalékra való jogosultság megállapítása

Az érintett kifejezett hozzájárulása1
A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a szerződéses jogviszony fennállásáig

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létrehozásának feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudná az adott szolgáltatásokat nyújtani, a szerződő partnerrel fennálló szerződést teljesíteni.
Az Adatkezelő felhívja a figyelmét továbbá arra is, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Önnek a fenti elérhetőségek bármelyikén keresztül az Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni; jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén pedig az adatok kezelése ellen tiltakozni.

1.3 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve
Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység
NGROUP Kft. (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 162. fszt. 4.)
Honlapüzemeltető
Gebrüder Weiss Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2., 7600/1 hrsz)
Termékkiszállítás (futárszolgálat)


Egyéb címzettek:
- Szerelő (gép, szerelvény beszerelése, garanciális szervizelése esetén);
- Szállásszolgáltató (gyárlátogatás kapcsán felmerülő utaztatás esetén);
- Adóhatóság;
- Végrehajtó (jogi igényérvényesítés esetén);
- Ügyvédi iroda (jogi igényérvényesítés esetén);
- Hitelbiztosító.

Az Adatkezelő harmadik országba (az EU-n kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére személyes adatokat nem továbbít.
Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Cofidis áruhitel igénybe vétele esetén nem adatkezelőként, hanem a Cofidis adatfeldolgozójaként jár el, e körben a személyes adatok kezelésére vonatkozóan – ideértve a kezesként feltüntetett személyek adatkezelését – a Cofidis Magyarországi Fióktelepe adatkezelési tájékoztatója irányadó.

1.4 Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Egyes esetekben az Ön személyes adatai nem közvetlenül Öntől kapjuk meg, hanem azokat a harmadik személyek juttatják el hozzánk. Ilyen külső források lehetnek az alábbiak:
- Jogi személy kapcsolattartója, képviselője, meghatalmazottja esetén, a jogi személy, amelynek képviseletében az érintett eljár;

1.5 Érintetti jogok
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 100Ft-ot számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:
- az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
- olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
- jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha
- az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
- az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.6 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő adatkezelései során automatizált döntéshozatal (profilalkotás) az alábbi esetben történik.
Az Adatkezelő a vásárlási keret megállapítása esetén a potenciális vásárlók és a kezesek tekintetében az adott természetes személyhez (természetes személy vevő, vagy cégtulajdonos) kapcsolódó, nyilvánosan elérhető céginformációk, valamint a korábbi fizetési tapasztalatok összevetésea alapján) végez profilalkotást a kapcsolódó szerződés előkészítése és teljesítése érdekében. Ez a folyamat az adott szerződés előkészítéséhez szükséges és kizárólag azzal a következménnyel járhat az érintettre nézve, hogy az Adatkezelő az adott vevő számára meghatározott összeg erejéig vásárlási keretet biztosít / nem biztosít vásárlási keretet. Az Adatkezelő a fenti eljárás során biztosítja az érintett számára a jogot, hogy emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
* * *
Hatályos: 2018. 05.24.


Jogi nyilatkozat:

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az Szatmári Kft (székhely: 5100 Jászberény, Jásztelki út 73., cégjegyzékszám: 16-09-003591, Adószáma:11274249-2-16) kezeli (továbbiakban: „Szatmári”).

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a webhelyet.


Szellemi tulajdonjogok

A www.szatmari.hu weblapon található minden kép és szöveg szerzői jogvédelem alatt áll. A weblap tartalma a Szatmári Kft. szellemi tulajdonát képezi és tilos annak reprodukálása, engedély nélküli felhasználása, publikálása. Amennyiben teljes anyagot, weboldalt, fotót vagy műszaki dokumentációt szeretne felhasználni akár nyomtatott akár elektronikus sajtóban vagy bármilyen más üzleti célból, úgy kérjük, ezt jelezze cégünknek, hogy az utánközlésre írásbeli engedélyt adhassunk.

A Szatmári írásbeli jóváhagyásunk nélkül tilos:

  1. kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát)
  2. módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (nyomtatott dokumentumba, blogba, harmadik fél webhelyébe).


A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmaz/hat olyan más webhelyekre mutató utalásokat (banner,hivatkozás, stb), amelyek webhelyünk egy adott részéhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Szatmárinak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi, adatvédelmi nyilatkozatunk előzetes értesítés nélküli módosítására, megváltoztatására.


 

Tárhely szolgáltató neve, címe, elérhetősége: nGroup Szoftverfejlesztő Kft.

Postacím: 1146 Budapest, Thököly út 162.

Telefon:+36 (1) 373 0875

Fax:+36 (1) 373 0876

E-mail:ugyfelszolgalat@netpeople.hu